SPÅRTI’s 10-20-30 – Intervaller

lope
10-15 minutter oppvarming
4 runder á (5 minutter «på» + 2 minutter «aktiv hvile»)
-Rundene (de 5 minuttene) foregår slik:
1 minutt delt opp på følgende måte: 10 sekunder full pupp, 20 sekunder moderat intensitet, 30 sekunder lavere intensitet.
Jogg ned i 10 minutter